HOÀNG YẾN HẢO HẠNG

Vì một sức khỏe vàng – Vì một tương lai vàng

Các sản phẩm từ yến

Nhưng nhắc tới yến sào không ai không nghĩ đến thương hiệu Yến sào Khánh Hòa,
cái nôi của nghề yến và là nơi đưa thương hiệu yến sào của Việt Nam vươn tầm thế giới.

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

icon

Yến chưng bát tiên

Giá: 280,000đ

sep

VIDEO

sep
separator